Gebeure
Sluit Aan
Dokumente
Videos
Fotos
Nuus
Kontak Ons
Admin - Teken In
Tuis
Mpumalanga Landbou
Algemene Inligting
Ermelo Hoerskool
Landbou Akademie
Postnet suite 1869
P/Sak X9013
Ermelo
2350
Tel. 017 819 1295 E-pos: mplandbou@mweb.co.za
Wie is ons en wat doen ons?

Mpumalanga Landbou is die provinsiale affiliasie van Agri SA in die provinsie.
Op ons beurt huisves ons 35 Boereverenigings van oor Mpumalanga
Die landbouer se belange word op 'n daaglikse basis met kundigheid en toewyding bevorder,  op terreine soos:
Ekonomie & Handel
Landelike veiligheid
Natuurlike Hulpbronne
Grondsake
Arbeids aangeleenthede